Szkoła językowa Archer w Krakowie

Szkoła Języków Obcych Archer

ACTIVE GRAMMAR

  

Kurs Active Grammar przeznaczony jest dla osób, dla których większą trudnością niż samo mówienie jest tworzenie wypowiedzi poprawnych gramatycznie. Kurs skupia się na praktycznym zastosowaniu czasów i konstrukcji gramatycznych, oraz ćwiczeniu ich w określonym kontekście.