Szkoła językowa Archer w Krakowie

Szkoła Języków Obcych Archer

Język angielski

DIRECT ENGLISH
Metoda Bezposrednia

Kurs języka angielskiego prowadzony metodą DIRECT nastawiony jest na mówienie, przełamanie bariery komunikacyjnej i szybkie osiągnięcie płynności w posługiwaniu się językiem. Zajęcia prowadzone są na każdym poziomie zaawansowania wyłącznie w języku angielskim. Zapraszamy na niezobowiązujące lekcje próbne !

GENERAL ENGLISH
angielski ogólny

Kurs języka angielskiego prowadzony metodą komunikatywną.

Kurs ten pomaga rozwinąć wszystkie obszary języka – mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu, z naciskiem na umiejętność posługiwania się żywym językiem w praktycznych sytuacjach dnia codziennego.

ENGLISH AT WORK

Kurs języka angielskiego dla osób dorosłych aktywnych zawodowo.

Tematyka zajęć oscyluje na pograniczu Business English i General English. Celem kursu jest nauka i doskonalenie języka ogólnego, dla którego tło stanowią sytuacje związane z życiem zawodowym.

KONWERSACJE - TED Talk!

Kurs konwersacyjny nastawiony na naukę swobodnej wypowiedzi, umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskusji. Tematy zajęć inspirowane są bieżącymi wydarzeniami, zainteresowaniami uczestników kursu oraz materiałami wideo z konferencji TED Talk, prezentującymi wystąpienia najciekawszych postaci ze świata nauki, biznesu i kultury.

ACTIVE GRAMMAR

Kurs Active Grammar przeznaczony jest dla osób, dla których większą trudnością niż samo mówienie jest tworzenie wypowiedzi poprawnych gramatycznie. Kurs skupia się na praktycznym zastosowaniu czasów i konstrukcji gramatycznych, oraz ćwiczeniu ich w określonym kontekście.

KURSY EGZAMINACYJNE

Kursy przygotowujące do egzaminów : FCE, CAE, CPE, matury oraz egzaminu B2 na uczelniach wyższych, maja na celu opanowanie niezbędnego materiału oraz wypracowania technik egzaminacyjnych potrzebnych do osiągnięcia wysokiego wyniku na egzaminie. Kurs obejmuje testy próbne, tzw. mock exams.